Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang

  • Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang
  • Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang
  • 0273 3834 437
  • http://benhvientamthantg.gov.vn/

Bệnh viện Tâm thần là Bệnh viện chuyên khoa hạng II, thuộc đơn vị sự nghiệp y tế với chức năng làm tham mưu về chuyên môn cho sở Y tế; thực hiện chỉ đạo quản lý, theo dõi sức khỏe tâm thần tại cộng đồng và công tác khám chữa bệnh tâm thần trong và ngoài tỉnh tại Bệnh viện.

Ngoài ra, Bệnh viện Tâm thần là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại ấp Trung A, xã Nhị Bình, Châu Thành, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Từ cơ sở ban đầu là Trung tâm Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được thành lập vào năm 2002. Hiện Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng II theo xếp hạng của Bộ Y tế, với 180 gường bệnh, biên chế gần 200 người.
Bệnh viện tiếp nhận khám, chữa trị bệnh nội trú cho những bệnh nhân rối loạn tâm thần cấp tính, bệnh kích động quậy phá cộng đồng; điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần và thực hiện chỉ đạo tuyến quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Theo số liệu của ngành Y tế, hiện toàn tỉnh có 2.322 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 1.851 bệnh nhân động kinh và 1.475 bệnh nhân tâm thần khác đang được theo dõi điều trị. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang đã nỗ lực chăm sóc, điều trị cho số lượng bệnh nhân này.