Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

  • Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
  • Km5, Đại lộ Lê nin, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An
  • 0886 234 222
  • http://bvnghean.vn/

Cùng sự phát triển của lịch sử dân tộc, quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trải qua bao khó khăn vất vả, nhờ sự nỗ lực hết mình, hy sinh xư­ơng máu của rất nhiều cán bộ - công nhân viên Bệnh viện.

Tháng 10/2014, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An chính thức di chuyển tới địa điểm làm việc mới tại Km5, đại lộ LêNin, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An. Từ đây, người dân tỉnh Nghệ An có đ­ược một Bệnh viện Tỉnh với quy mô rộng lớn với giường bệnh được giao là 900; thực kê 1300 giường; với phương tiện, kỹ thuật hiện đại, đội ngũ cán bộ - công nhân viên đông đảo, tri thức y học vững (1000 người).

Đáp ứng đ­ược nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của không chỉ nhân dân trong tỉnh mà cả các Tỉnh lân cận cũng như nước bạn Lào. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ là Bệnh viện mang tầm cỡ khu vực Bắc Trung bộ trực thuộc Bộ y tế.