THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ - Phòng khám bệnh 2

Địa chỉ:

2B Nguyễn Viết Xuân, TP. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 33 824 881 - 33 829 813
Fax:
Email:
Website:
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ