THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Bệnh viện Hợp Lực

Địa chỉ:

595 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Điện thoại: 037 3713 713
Fax:
Email:
Website:
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ