THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

BangKok Dusit Medical Services

Địa chỉ:

207 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 08 3822 5754
Fax: 08 5404 1437
Email: bangkokhospital@hcm.vnn.vn
Website: www.bangkokhospital.com
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ
Đang cập nhật