THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Băng kỳ lâm Hoa Long

Địa chỉ:

578 Đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37 762 061
Fax:
Email:
Website:
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ