THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Bá Sử Đường - Nhà thuốc gia truyền

Địa chỉ:

341 Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38 733 324
Fax:
Email:
Website:
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ