Da liễu - Dị ứng

mat mot phan da o moi do chan thuong co de lai seo
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Mất một phần da ở môi do chấn thương, có để lại sẹo?