Da liễu - Dị ứng

da ngua va noi vet khi giat minh benh gi
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Da ngứa và nổi vệt khi giật mình, bệnh gì?