Cơ - Xương - Khớp

dau hang khi da bong phai lam sao
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Đau háng khi đá bóng, phải làm sao?