Chích ngừa - Vắc xin

chich ngua hpv nhung het thuoc nhung het thuoc phai lam sao
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Chích ngừa HPV nhưng hết thuốc nhưng hết thuốc, phải làm sao?