Chat với bác sĩ

bsck2 nguyen thi thanh giai dap tre co the chiu dung duoc bao lau trong xe hoi dong kin

BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh giải đáp: Trẻ có thể chịu đựng được bao lâu trong xe hơi đóng kín?