Chắp và lẹo

mo xong leo co bi tai phat khong

Mổ xong lẹo có bị tái phát không?