Cảm cúm - Hô hấp

benh nhan ung thu co phai de nhiem coronavirus
BS.CK2 Vương Đình Thy Hảo
BS.CK2 Vương Đình Thy Hảo

Bệnh nhân ung thư có phải dễ nhiễm Coronavirus?