Cảm cúm - Hô hấp

hit phai hoi thuy ngan co gay benh
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Hít phải hơi thủy ngân có gây bệnh?