BV - Phòng khám Tai mũi họng

mo veo vach ngan mui bao lau moi xong
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Mổ vẹo vách ngăn mũi bao lâu mới xong?