BV - Phòng khám Nam khoa

vao khu nao cua benh vien 108 de cat bao quy dau

Vào khu nào của Bệnh viện 108 để cắt bao quy đầu?