BV Lao và các bệnh phổi

benh nhan lao phoi tai kham co can dung ngay ghi trong giay hen
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Bệnh nhân lao phổi tái khám có cần đúng ngày ghi trong giấy hẹn?