BV Huyết học

em 17 tuoi ban mau co pham phap
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Em 17 tuổi, bán máu có phạm pháp?