Lão khoa

Bổ sung protein, vitamin D từ sữa giúp cải thiện hoạt động thể chất ở người già

Các nhà nghiên cứu từ Hà Lan đã kiểm nghiệm những ảnh hưởng của protein và vitamin D có nguồn gốc từ sữa đối với thể lực và sức khỏe dinh dưỡng tổng thể của người già.


Bổ sung đủ lượng protein (20 g trở lên) và vitamin D (400-1.000 IU) có nguồn gốc từ sữa có thể có lợi cho sức khỏe dinh dưỡng và hoạt động thể chất của người già.

Để thực hiện, các chuyên gia đã phân tích tổng hợp các thử nghiệm liên quan trong cơ sở dữ liệu Scopus và Medline, cùng 36 thử nghiệm với tổng số 4.947 người tham gia. Tất cả chia làm 2 nhóm với nhóm bổ sung chất dinh dưỡng thật và nhóm đối chứng dùng giả dược.

Trong đó, sức khỏe dinh dưỡng (trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể) và thể lực (sức mạnh cơ bắp và hiệu suất hoạt động thể chất) đã được sử dụng làm thước đo kết quả cho công trình này.

Kết quả cho thấy, bổ sung protein và vitamin D từ sữa làm tăng đáng kể trọng lượng cơ thể, với mức tăng trung bình là 1,13 kg, so với nhóm dùng giả dược thì không có nhiều thay đổi đáng kể về cân nặng.

- Bổ sung protein từ sữa còn làm tăng khối lượng cơ nạc ở người tham gia lớn tuổi, nếu bổ sung 20 g protein trở lên mỗi ngày.

- Có một tác dụng sinh học đáng kể từ việc bổ sung vitamin D ở người già qua các xét nghiệm Timed Up & Go. Tác dụng này tăng lên khi liều vitamin D từ sữa được tiêu thụ từ khoảng 400 đến 1.000 đơn vị IU.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc bổ sung đủ lượng protein có nguồn gốc từ sữa (20 g trở lên) và vitamin D (400-1.000 đơn vị IU) có thể có lợi cho sức khỏe dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả hoạt động thể chất của người già.

Theo Thế giới Tiếp thị

Tin liên quan

Mới cập nhật