Cần biết

Bộ Công an công bố số điện thoại đường dây nóng

Bộ Công an vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an.
Lần đầu tiên có đường dây nóng chuyên tiếp nhận thông tin liên quan tiêu cực trong ngành Công an - Ảnh 1.


069.234.2593 là số điện thoại mà người dân có thể gọi để phản ánh khi phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an công bố đường dây nóng chuyên biệt về tiếp nhận thông tin liên quan tiêu cực trong ngành.

Bộ Công an đề nghị thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng (069.234.2593) phải sử dụng bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và có nội dung cụ thể về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin đến đường dây điện thoại nóng.

Thông tin phản ánh đến đường dây nóng có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết; quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Theo Tổ quốc

.

Mới cập nhật