Bệnh về phổi

mac viem phoi co duoc uong tra gung
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Mắc viêm phổi có được uống trà gừng?