Bệnh về phổi

seo o phoi la bam sinh hay benh gi khac
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Sẹo ở phổi là bẩm sinh hay bệnh gì khác?