Bệnh tay - chân - miệng

tre bi sot noi hot do khap nguoi coi chung tay chan mieng

Trẻ bị sốt, nổi hột đỏ khắp người, coi chừng tay - chân - miệng?