Bệnh lao

kiem tra hiv bang bo kit alere combo co an toan
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Kiểm tra HIV bằng bộ kit alere combo có an toàn?