Bệnh khác...

mong chan cai che doi gay dau khi mang giay khac phuc nhu the nao
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Móng chân cái chẻ đôi gây đau khi mang giày, khắc phục như thế nào?