Bệnh khác...

nuoc co xi mang nau uong va sinh hoat duoc khong
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Nước có xi măng, nấu uống và sinh hoạt được không?