Bệnh khác...

dau eo ben trai khi van minh nguyen nhan do dau
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Đau eo bên trái khi vặn mình, nguyên nhân do đâu?