Bệnh di truyền

phuc hoi sau phau thuat cat bo ngon chan thua
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Phục hồi sau phẫu thuật cắt bỏ ngón chân thừa