Bệnh di truyền

phai lam sao khi con bi thalassemia the nang

Phải làm sao khi con bị Thalassemia thể nặng?