Bệnh dại

cho nha da tiem phong ma lai co nhung dau hieu cua benh dai

Chó nhà đã tiêm phòng mà lại có những dấu hiệu của bệnh dại?