Bác sĩ chuyên khoa Nha khoa

 • bs doan khanh ngoc

  BS Đoàn Khánh Ngọc

  • Bác sĩ nha khoa
  • Nha khoa
  • Đang du học University of Colorado School of Dental Medicine
  • Bác sĩ điều trị tại Nha khoa 2000, Nha khoa Sao Mỹ Hiện đang du học University of Colorado School of Dental Medicine, USA Làm việc tại Peak Dental, Tacoma, Hoa Kỳ