Bác sĩ chuyên khoa Phục hồi chức năng, chân tay giả