Apxe gan

hiem hoa do ap xe gan

Hiểm họa do áp-xe gan

  • ap xe gan do amip

    Áp-xe gan do amip

    Amip là một loại ký sinh trùng, sau khi nhiễm amip, nó có thể cư trú tại đại tràng để gây bệnh hoặc chui qua niêm mạc đại tràng…
    07/03/2011 00:00 Apxe gan