ganh ghét

Phó Ban Nội chính tỉnh xây biệt thự bị cưỡng chế, vợ đòi tự tử

Phó Ban Nội chính tỉnh xây biệt thự bị cưỡng chế, vợ đòi tự tử

Ông Nguyễn Sĩ Kỷ cho rằng cơ quan chức năng địa phương ra quyết định cưỡng chế nhà xây dựng trên đất nông nghiệp của vợ chồng ông là chưa công bằng và do nhiều người ganh ghét.

Dặn lòng nhẫn và xả để buông tâm đố kỵ

Dặn lòng nhẫn và xả để buông tâm đố kỵ

Trong cuộc sống, đố kỵ là chuyện thường tình ai cũng hiểu. Ganh ghét, hơn thua, cái bệnh ái thủ như một đặc tính cố hữu, có chủng tử sắp sẵn trong tâm con người.

Sự uẩn ức truyền kiếp và cách chữa lành cái ác

Sự uẩn ức truyền kiếp và cách chữa lành cái ác

Những uẩn ức, ganh ghét, hơn thua ngày thường gieo mầm ác để rồi thành bệnh "vô phương", kéo theo cả xã hội "cùng ác mà không biết". Thực ra, nó có cách để chữa lành.

1  2  3  4