Mạc Đăng Mừng

Hành trình

Hành trình "hô biến" con trai bệnh Down thành bình thường của người cha già

Không chấp nhận số phận, suốt 28 năm ông Mỹ bỏ hết mọi công việc để dẫn con đi học, trở thành người bình thường để biết chơi đàn, học tiếng anh, làm đồ họa.

Người cha giúp con bị bệnh Down thành sinh viên toàn năng

Người cha giúp con bị bệnh Down thành sinh viên toàn năng

Tình yêu thương chính là nguồn động lực để vợ chồng ông Mỹ nỗ lực, bền bỉ sát cánh bên con suốt một thời gian dài.

1  2  3  4