(Thông tin địa chỉ, điện thoại, đường đi, bảng giá khám chữa bệnh, dịch vụ đặt chỗ… của bệnh viện/phòng khám cần tìm)


Mỗi phòng xét nghiệm có quy định về trị số bình thường khác nhau, bạn đọc vui lòng ghi rõ các chỉ số xét nghiệm và trị số bình thường của mỗi chỉ số.