Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để bác sĩ có thể hỏi thêm triệu chứng (khi cần). Xin cảm ơn.
Mỗi phòng xét nghiệm có quy định về trị số bình thường khác nhau, bạn đọc vui lòng ghi rõ các chỉ số xét nghiệm và trị số bình thường của mỗi chỉ số.