Video

5 loại thực phẩm xu hướng trong tương lai

Tạp chí Force mới đây đưa ra 5 loại thực phẩm xu hướng trong tương lai. Trong đó có côn trùng và thịt nhân tạo.


Nguồn: Facebook

Mới cập nhật