Logo Alobacsi

“Già mà vẫn còn ham” là chuyện bình thường!

Một khảo sát trên 9.000 người đàn ông và phụ nữ tuổi từ 50 trở lên ở Âu Mỹ, cho thấy 60% vẫn còn sinh hoạt tình dục.

Danh bạ ngành y

Maxxhair - Impact

Đối tác

Hỗ trợ 24/7